Bæredygtighed

 • Vi balancerer at give og modtage
 • Vi nærer stor omsorg for mennesker og for verden
 • Vi er transparente i vores handlinger

Medfølelse

 • Vi skaber trygge baser i og for vores omgivelser
 • Vi holder rummet for andre på deres ‘forandringsvej’
 • Vi lytter på alle niveauer - til andre og til os selv

Mod

 • Vi udvikler og lærer konstant – og tør lave fejl
 • Vi er åbne for andres synspunkter. – Udfordr gerne vores overbevisninger!
 • Vi indbyder til og stiller de svære spørgsmål

Helhed

 • Vi værdsætter menneskers rige og unikke potentiale
 • Vi møder mennesker hvor de er og accepterer hele mennesket
 • Vi udtrykker vores sandhed og byder alt velkommen