I George Kohlrieser et al.’s bog Care to Dare om ledelse af trygge baser, beskriver Kohlrieser tilstedeværelsen af trygge baser som afgørende for at få folk, teams og organisationer til at blomstre. Kohlriesers arbejde er baseret på Bowlbys Attachment Theory – på dansk tilknytningsteori. Ifølge tilknytningsteorien afhænger vores evne til at være en tryg base if vores niveau af ængstelighed og undvigelse.

Når du har gennemført dette spørgeskema, vil resultatet fortælle dig, hvor sikker du er i dig selv. Du får en score for dit niveau af ængstelighed og undvigelse. Du vil også modtage anbefalinger om, hvordan du kan udvikle din følelse af tryghed og dermed din tillid, hvis det er nødvendigt. Så du kan være en del af et team og/eller en organisation, der ’spiller for at vinde’.

Dine svar gemmes i vores forskningsdatabase og kombineres med andre for at danne aggregerede (anonyme) resultater. Hvis du besvarer spørgeskemaet som en del af et team, modtager I et samlet, aggregeret teamscore. Du vil kunne se dine resultater i slutningen af besvarelsen. Vi stiller kun individuelle scorer til rådighed for en coach eller en anden person, der arbejder med dig, såfremt du giver tilladelse til at personen får adgang.

Marker venligst, at du er indforstået med, at dine resultater bliver gemt i vores anonymiserede forskningsdatabase. [Bemærk: denne boks skal afkrydses for at kunne fortsætte til spørgeskemaet].

Marker venligst, hvis du er indforstået med, at dine resultater bliver aggregeret og delt som en del af et teamscore (hvis det er relevant).

Marker venligst, hvis du er indforstået med, at dine individuelle resultater bliver delt med din coach eller andre, hvor du har givet tilladelse til adgang.

Inden vi kan gå i gang:

Indtast venligst din e-mailadresse. Vi vil bruge den til at sende en kopi af dine resultater til dig.

Marker venligst nedenfor, om du ønsker at være en del af vores Lysna Community. Det giver dig mulighed for at modtage:
Opdateringer på vores forskning?
Information om Lysna og vores aktiviteter?