Lyttende Organisationer

 

Vi hjælper jer med at afdække jeres meningsfulde formål og levendegøre værdierne, samt at skabe en vision – en treenighed som kan inspirere og transformere performance i jeres organisation

Lysnas ‘Earth model’ understøtter det hjælper organisationer med. Purpose og værdier er den magnetiske kerne, omkranset af visionen. Rammen giver jer en struktur, der får tingene til at ske og er essentiel for at afstemme forventninger imellem mennesker – teams – ledelse.

Se mere om vores 'Earth model'

Lyttende Lederskab

 

Vi hjælper mennesker med at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at lede en transformerende Lyttende Organisation til succes.

Vores tilgang til lederskab er baseret på Kohlreisers Secure Base Leadership. Vi hjælper mennesker med at tilegne sig de kompetencer, der kræves for at skabe teams som ‘spiller for at vinde’ sammen.

Find ud hvor sikker du er som lederSe mere om hvilken forskel det gør når teams 'spiller for at vinde'

Lytte til Kunder

 

Vi samarbejder med salg og marketing teams for at udvikle value propositions funderet på organisationen purpose og værdier. Vi styrker kundetilgangen og færdigheder, så I kan opbygge mere strategiske kunderelationer – til fælles bedste.

Lytte til Dig

 

Vi træner mennesker i enhver rolle at lytte til sig selv, anerkende deres styrker, øge deres tillid til sig selv og andre – og i sidste ende udvikle de nødvendige færdigheder for at opnå deres sande potentiale. Vi kalder det for ‘Coaching af Hele Mennesket’.

‘Coaching af Hele Mennesker’ tager afsæt i hvor den enkelte er og at skabe bevægelse fra eget udgangspunkt drevet af egen motivation.

Hoved – det mentale rum. Her fokuserer vi på den viden og de færdigheder der er behov for.

Hjerte – det emotionelle rum. Her ser vi på de følelsesmæssige blokeringer for fremskridt, som ofte har at gøre med frygt og ængstelse.

Krop – det kropslige rum. Her kommer vi i kontakt med de systemiske spørgsmål, der kan holde folk tilbage og vi anvender kroppens visdom – mavefornemmelsen konstruktivt.

Sjæl – det sjælelige rum. Her hjælper vi mennesker med at forbinde sig med deres egen individuelle følelse af formål.

Se hvilken tilstand vi mennesker skal være i for at være motiveret for forandring

Find ud af hvor sikker du føler dig i din nuværende rolle